• Dyrekcja

  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

   im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim

   mgr Elżbieta Płosińska

   Wicedyrektorzy:

   mgr Dorota Grabowska

   mgr inż. Mirosław Pilarczyk