• Lista sal

  • sala 7 edukacja wczesnoszkolna
   sala 8 edukacja wczesnoszkolna
   sala 9 edukacja wczesnoszkolna
   sala 10 edukacja wczesnoszkolna
   sala 11 edukacja wczesnoszkolna
   sala 12 edukacja wczesnoszkolna
   sala 15 edukacja wczesnoszkolna
   sala 16 plastyka, technika
   sala 21 religia
   sala 22 język polski
   sala 23 muzyka
   sala 24 informatyka
   sala 25 informatyka
   sala 30 matematyka
   sala 31 fizyka, chemia
   sala 36 język polski
   sala 37 matematyka
   sala 38 geografia
   sala 39  historia, WOS
   sala 40 biologia
   sala 41 język polski
   sala 42  biologia

    

  brak danych