• Zakończenie roku
     • Zakończenie roku

     •                                  

                                        Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele! 

       

           Dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Rok, w którym  w związku z pandemią wirusa Covid-19,  z dnia na dzień zmieniła się cała nasza edukacja. Przejście na kształcenie na odległość było dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Zmiana sposobu kształcenia wymagała od nas otwartości, kreatywności, wykorzystania nowych form i metod pracy. Zmagaliśmy się z trudnościami, nie uniknęliśmy błędów, ale szczęśliwie dotarliśmy do końca zajęć dydaktycznych.

           W dniu zakończenia roku szkolnego składam podziękowania wszystkim Uczniom za zaangażowanie  w pracę zdalną, aktywność i twórczą postawę. Uczniom klas VIII serdecznie dziękuję za ośmioletni wkład w budowanie historii naszej placówki, gratuluję ukończenia szkoły i życzę powodzenia na dalszym etapie kształcenia. 

           Dziękuję Państwu Rodzicom za wspieranie i motywowanie  swoich dzieci w nowym sposobie pracy. Bez Państwa pomocy i zaangażowania nie udałoby się osiągnąć  uczniom sukcesu edukacyjnego. 

           Dziękuję Państwu Nauczycielom za wyrozumiałość, poświęcenie i mądrość w podejściu do nowych wyzwań zawodowych jakimi była praca na odległość. 

           Pracownikom administracji i obsługi szkoły dziękuję za rzetelną i odpowiedzialną pracę a także podejmowanie nowych wyznawań ( np. szycie maseczek).

           Do wszystkich Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi  szkoły kieruję słowa uznania i szacunku za sprostanie nowym wyzwaniom edukacyjnym i organizacyjnym.   

           Życzę  wszystkim bezpiecznych, udanych, pełnych słońca  i niezapomnianych wrażeń wakacji.  

       

                                                                                                                Z poważaniem         

                                                                                                             Elżbieta Płosińska  

     • Nasi absolwenci

     • „Nie do wiary jak szybko płynie czas

      Wciąż pamiętam pierwszy szkolny dzień

      A dziś to "ostatni dzień z moją klasą

      Już pożegnać czas mych przyjaciół…"

     • Rozdanie świadectw w dniu 26.06.2020 roku- piątek - harmonogram

     • Legenda :

      WEJŚCIE 1 – wejście główne do szkoły ( przy sekretariacie )

      WEJŚCIE 2 – wejście do łącznika od strony boiska szkolnego.

      WEJŚCIE 3 – wejście do łącznika od strony ulicy 1 Maja.

      WEJŚCIE 4 – wejście na halę od strony boiska.

      WEJŚCIE 5 - wejście na halę od strony ulicy 1 Maja.

       

       

      Budynek szkoły

      Klasa 1 a –   godz. 8.30 –   uczniowie od numeru 1 do 12, - sala nr 7 - Wejście nr 1.

                           godz.  9.15 – uczniowie od nr 13 do końca listy )  - sala 7.  Wejście nr 1.

      Klasa 1 b –  godz. 8.45 – sala 8 - Wejście nr 2.

      Klasa 1 c –   godz. 8.40  - uczniowie od numeru 1 do 12   - sala 10. Wejście nr 3

                           godz. 9.20- uczniowie od nr 13 do końca listy   - sala 10. Wejście nr 3.

      Klasa 1 d – godz.  8.45   - sala 11. Wejście nr 1.

      Po zakończeniu spotkań z wychowawcami  uczniowie opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym – naprzeciw sali  nr 2

       

      Klasa 3 a ––  godz. 9.00 – sala sportowa nr  6. Wejście 1.

      Klasa 3 b -  godz. 9.45 sala sportowa nr  6 . Wejście 1 .

      Klasa 3 c – godz.10.30  – sala sportowa nr  6. Wejście 1.

      Po zakończeniu spotkań z wychowawcami  uczniowie opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym – naprzeciw sali  nr 2

       

      Klasa 4 agodz. 10.00  -sala 30. Wejście nr 1

       

       

       

       

      Klasa 5 a – godz. 10.15  - sala nr 39. Wejście nr 3

      Klasa 5 b godz. 10.30   sala 23  Wejście nr 2

      Klasa 5 c –  godz. 10.15 sala 36. Wejście nr 1

      Klasa 5 d – godz. 10.45  sala 23. Wejście 1

      Po zakończeniu spotkań z wychowawcami  uczniowie opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym – naprzeciw sali  nr 2

       

      Klasa 6 agodz. 11.00  sala 40. Wejście nr 1.

      Klasa 6 bgodz. 11.15  sala 37. Wejście nr 2.

      Klasa 6 cgodz. 8.45  - sala 41. Wejście nr 3

      Klasa 6 d – godz. 11.15  sala 40  Wejście nr 1

      Klasa 6 e – godz. 11.15 sala nr 38  wejście nr 3

       

      Po zakończeniu spotkań z wychowawcami  uczniowie opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym – naprzeciw sali  nr 2

       

      Budynek hali sportowej


      klasa VIII a godz. 8.30  hala sportowa boks  nr 1- wejście nr 4. Wyjście  tymi samymi drzwiami
      klasa VIII b - godz. 8.30   hala sportowa boks nr 2  -wejście nr 2. Wyjście  tymi samymi drzwiami

      klasa VIII c - godz. 8.30    hala sportowa boks nr 3-  wejście nr 5. Wyjście  tymi samymi drzwiami

       

      Klasa 4 b –  godz. 10.15  hala sportowa  - boks nr 3 Wejście nr 5. Wyjście  tymi samymi drzwiami

      Klasa 5 e –  godz. 10.15  hala sportowa -  boks nr 2. wejście nr 2, Wyjście  tymi samymi drzwiami

      Klasa 5 f –   godz. 10.15 hala sportowa  , boks nr 1. wejście nr 4 , Wyjście  tymi samymi drzwiami

       

      Klasa 2 a – godz. 11.00  - hala sportowa -boks nr 3 ,  Wejście nr 5. Wyjście  tymi samymi drzwiami

      Klasa 2 b –godz. 11.00 -  hala sportowa -  boks nr 2, wejście nr 2  Wyjście  tymi samymi drzwiami

      Klasa 2 c –  godz. 11.00 - hala sportowa-   , boks nr 1 wejście nr 4. Wyjście  tymi samymi drzwiami

       

      Klasa 7 a. godz. 11. 45 - hala sportowa -boks nr 3 ,  Wejście nr 5. Wyjście  tymi samymi drzwiami

      Klasa 7 b – godz. 11. 45-  hala sportowa -  boks nr 2, wejście nr 2  Wyjście  tymi samymi drzwiami

      Klasa 7 c -  godz. 11. 45- hala sportowa-  boks nr 1 wejście nr 4. Wyjście  tymi samymi drzwiami

     • Akcja dla Zosi

     • Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim za nominację w akcji charytatywnej dla Zosi #gaszynchallenge

      Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia

      Do wykonania zadania nominujemy:

      Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

      Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim  oraz

      Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie Mazowieckim.

      Dziękujemy Małgorzacie i Sławomirowi Gos za pomoc w nagraniu.