• Regulamin bezpłatnego użyczania sprzętu

     • Regulamin bezpłatnego użyczania uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego niezbędnego  do realizacji zajęć edukacyjnych kształcenia na odległość lub wykonywania pracy zdalnej  w ramach rządowego projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus

     • Szanowni Rodzice , Drodzy Uczniowie!

     • Od  9 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku uczniowie klas I - VIII będą uczyć się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej G-Suite oraz dziennika elektronicznego Librus Synergia. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji. Uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły. Zajęcia online trwają 30 minut. Pozostała część zajęć  prowadzona jest z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w dzienniku Librus Synergia i platform edukacyjnych.  Świetlica szkolna zapewni opiekę dzieciom, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Świetlica pozostaje czynna od godziny 7:30 do godziny 16:30.