• Rodzice dzieci przyjętych do klasy I

     • Zgodnie z Zarządzeniem nr 308/2021 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim zwraca się z prośbą do Rodziców dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły, przyjętych do klasy I na rok szkolny 2021/2022, o wypełnienie oświadczenia woli oraz dostarczenie dokumentu do sekretariatu szkoły do dnia 07.05.2021r. Wzór oświadczenia umieszczony jest w dołączonym poniżej pliku.

     • Zajęcia w klasach 1-3

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

       

      Od dnia 26.04.2021 zostają wznowione zajęcia w trybie hybrydowym. Wracamy do harmonogramu, który był ustalony przed przejściem wszystkich uczniów do pracy zdalnej. 

       

      W zbliżającym się tygodniu czyli 26-30 kwietnia stacjonarnie będą uczyły się klasy:

      II c, II d

      III a, III b, III c

       

      Uczniowie odbywają lekcje według dotychczasowego planu w następujących salach:

      kl. IIc - sala nr 22

      kl. IId - sala nr 23

      kl. IIIa - sala nr 8

      kl. IIIb - sala nr 10

      kl. IIIc - sala nr 11

       

      Pozostali uczniowie, czyli klasy: 

      I a, I b, I c

      II a, II b

      pozostają w nauczaniu zdalnym.

       

      Świetlica szkolna pracuje bez zmian tj. od 7.00 do 16.30. 

       

      Stołówka szkolna wydaje obiady tylko uczniom pracującym stacjonarnie.

   •