• Harmonogram zwrotu podręczników

     • Terminy zwrotu podręczników

       

      1.Określa się termin zwrotu w dniach

                                     

                                       a)       klasy I-III

       

                                                                    • klasa I:            14.06.2021  8.00 – 16.00

                  • klasa II:           15.06.2021  8.00 – 16.00

                  • klasa III:          16.06.2021  8.00 – 16.00

                                                  b)       klasy IV-VIII:

       

                                                                    • klasa VIII:        17.06.2021   8.00 – 16.00

                                                                    • klasa  IV :         18.06.2021   8.00 – 16.00

                                                                    • klasa   V:          21.06.2021   8.00 – 16.00

                                                                    • klasa VI:           22.06.2021  8.00  – 16.00

                                                                    • klasa VII:          23.06.2021   8.00 – 16.00

                                                                  

       

      2.  W wyznaczonych dniach i godzinach będą obecni wychowawcy klas, którzy będą       monitorować zwrot kompletów podręczników.

       3.  Miejscem zwrotu będzie biblioteka.

       4. Wychowawca/rodzic/uczeń, który przebywa na terenie szkoły, podczas wykonywania zwrotu książek powinien używać środków ochrony osobistej - osłona ust i nosa (maseczka). Obowiązuje zachowanie dystansu co najmniej 1,5m między drugą osobą.

      5.Zwrotu dokonują uczniowie/rodzice pojedynczo.

      6. Jeśli rodzic oddaje podręczniki kilku dzieciom z różnych klas, może dokonać tego w jednej z wyznaczonych godzin.

      7. W przypadkach indywidualnych dopuszcza się zwroty w innym terminie niż wyznaczony po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły ,jednak nie później niż do 24.06.2021 r.

       

      Zasady zwrotu podręczników

      1. Obowiązuje wcześniejsze usunięcie foliowych lub papierowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, należy zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek - wyprostować pogięte kartki, skleić drobne rozdarcia, usunąć karteczki z zapiskami).

      2. Za podręczniki zniszczone lub zagubione muszą zapłacić rodzice na konto szkoły. Otrzymają poświadczenie wpłaty wystawione przez szkołę.

      3. Wyznaczenie terminów zwrotu podręczników i jednoczesnych opłat za zniszczone egzemplarze zapobiegnie zjawisku grupowania się osób.

       

      Zasady odbioru podręczników

       1. Rodzic/uczeń podaje komplet podręczników oraz odczytuje numery inwentarzowe podręczników. Nauczyciel sprawdza stan konta czytelnika, udziela informacji, czy są to wszystkie książki zwrócone, następnie odkłada komplet podręczników na przygotowany stolik.

      2. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje ponownego sprawdzenia zwróconych podręczników.

       3. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest dokonać opłaty , o czym zostanie poinformowany .

      4. Harmonogram zwrotu podręczników umieszczony będzie na stronie internetowej szkoły.

      5. Na obsługę każdego czytelnika przewiduje się około 5 min. z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Prosimy o przestrzeganie godzin celem uniknięcia zgromadzeń.

       6. Wszystkie zwrócone podręczniki podlegają 3-dniowej kwarantannie.

       

      Pamiętajmy, że klasy  I-III  oddają wszystkie części podręcznika .

       

      Przypominamy również o zwrocie książek , lektur .

   •