• Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I - godz. 9.00, hala sportowa.

       

      Spotkania z wychowawcami klas I odbędą się w salach:
      Ia – sala nr 10
      Ib – sala nr 11
      I c – sala nr 9

      Zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS, MZ oraz procedurami szkolnymi na teren szkoły mogą wejść rodzice uczniów klas I zgodnie z zasadą I uczeń – I rodzic.

      Rozpoczęcie roku szkolnego dla ucz. kl. II – VIII (spotkania z wychowawcami)

       

      Godz. 1000 klasy II

      II a – sala nr 9

      II b – sala nr 12

      II c – sala nr 7
       

      Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem poprzez łącznik, wychodzą wejściem ewakuacyjnym naprzeciw sali nr 2.

       

      Godz. 1015  klasy IV

      IV a – sala nr 8

      IV b – sala nr 10

      IV c – sala nr 11
       

      Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem poprzez łącznik, wychodzą wejściem głównym przy sekretariacie szkoły.

       

      Godz. 1100  klasy III

      III a – sala nr 7

      III b – sala nr 8

      III c – sala nr 10

      III d – sala nr 11

       

      Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem poprzez łącznik, wychodzą wejściem ewakuacyjnym naprzeciw sali nr 2.

       

      Godz. 1045  klasy V i VI

      V a – sala nr 39

      V b – sala nr 24

      V c – sala nr 16

      VI a – sala nr 38

      VI b – sala nr 30

       

      Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem poprzez łącznik, wychodzą wejściem ewakuacyjnym naprzeciw sali nr 2.

       

      Godz. 1115  klasy VII

      VII a – sala nr 42

      VII b – sala nr 22

      VII c – sala nr 36

      VII d – sala nr 23

      VII e– hala sportowa

      VII f– hala sportowa
       

      Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem poprzez łącznik, wychodzą wejściem głównym przy sekretariacie szkoły.

       

      Godz. 1130  klasy VIII

      VIII a – sala nr 40

      VIII b – sala nr 37

      VIII c – sala nr 39

      VIII d – sala nr 38

      VIII e– sala nr 41
       

      Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem poprzez łącznik, wychodzą wejściem ewakuacyjnym naprzeciw sali nr 2.

       

       

      Uwaga !

      Zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole, na teren szkoły wchodzą tylko uczniowie. Rodzice proszeni są o oczekiwanie przed budynkiem szkolnym, z wyjątkiem rodziców uczniów kl. I.

      Rodziców uczniów kl. I zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w hali sportowej ( jeden rodzic do jednego dziecka ).

       

       

       

       

       

       

   •