• Harmonogram zwrotu podręczników

     • Terminy zwrotu podręczników

       

      1.Określa się termin zwrotu w dniach

                                     

                                       a)       klasy I-III

       

                                                                    • klasa I:            14.06.2021  8.00 – 16.00

                  • klasa II:           15.06.2021  8.00 – 16.00

                  • klasa III:          16.06.2021  8.00 – 16.00

                                                  b)       klasy IV-VIII:

       

                                                                    • klasa VIII:        17.06.2021   8.00 – 16.00

                                                                    • klasa  IV :         18.06.2021   8.00 – 16.00

                                                                    • klasa   V:          21.06.2021   8.00 – 16.00

                                                                    • klasa VI:           22.06.2021  8.00  – 16.00

                                                                    • klasa VII:          23.06.2021   8.00 – 16.00

                                                                  

       

      2.  W wyznaczonych dniach i godzinach będą obecni wychowawcy klas, którzy będą       monitorować zwrot kompletów podręczników.

       3.  Miejscem zwrotu będzie biblioteka.

       4. Wychowawca/rodzic/uczeń, który przebywa na terenie szkoły, podczas wykonywania zwrotu książek powinien używać środków ochrony osobistej - osłona ust i nosa (maseczka). Obowiązuje zachowanie dystansu co najmniej 1,5m między drugą osobą.

      5.Zwrotu dokonują uczniowie/rodzice pojedynczo.

      6. Jeśli rodzic oddaje podręczniki kilku dzieciom z różnych klas, może dokonać tego w jednej z wyznaczonych godzin.

      7. W przypadkach indywidualnych dopuszcza się zwroty w innym terminie niż wyznaczony po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły ,jednak nie później niż do 24.06.2021 r.

       

      Zasady zwrotu podręczników

      1. Obowiązuje wcześniejsze usunięcie foliowych lub papierowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, należy zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek - wyprostować pogięte kartki, skleić drobne rozdarcia, usunąć karteczki z zapiskami).

      2. Za podręczniki zniszczone lub zagubione muszą zapłacić rodzice na konto szkoły. Otrzymają poświadczenie wpłaty wystawione przez szkołę.

      3. Wyznaczenie terminów zwrotu podręczników i jednoczesnych opłat za zniszczone egzemplarze zapobiegnie zjawisku grupowania się osób.

       

      Zasady odbioru podręczników

       1. Rodzic/uczeń podaje komplet podręczników oraz odczytuje numery inwentarzowe podręczników. Nauczyciel sprawdza stan konta czytelnika, udziela informacji, czy są to wszystkie książki zwrócone, następnie odkłada komplet podręczników na przygotowany stolik.

      2. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje ponownego sprawdzenia zwróconych podręczników.

       3. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest dokonać opłaty , o czym zostanie poinformowany .

      4. Harmonogram zwrotu podręczników umieszczony będzie na stronie internetowej szkoły.

      5. Na obsługę każdego czytelnika przewiduje się około 5 min. z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Prosimy o przestrzeganie godzin celem uniknięcia zgromadzeń.

       6. Wszystkie zwrócone podręczniki podlegają 3-dniowej kwarantannie.

       

      Pamiętajmy, że klasy  I-III  oddają wszystkie części podręcznika .

       

      Przypominamy również o zwrocie książek , lektur .

     • Rodzice dzieci przyjętych do klasy I

     • Zgodnie z Zarządzeniem nr 308/2021 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim zwraca się z prośbą do Rodziców dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły, przyjętych do klasy I na rok szkolny 2021/2022, o wypełnienie oświadczenia woli oraz dostarczenie dokumentu do sekretariatu szkoły do dnia 07.05.2021r. Wzór oświadczenia umieszczony jest w dołączonym poniżej pliku.

     • Zajęcia w klasach 1-3

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

       

      Od dnia 26.04.2021 zostają wznowione zajęcia w trybie hybrydowym. Wracamy do harmonogramu, który był ustalony przed przejściem wszystkich uczniów do pracy zdalnej. 

       

      W zbliżającym się tygodniu czyli 26-30 kwietnia stacjonarnie będą uczyły się klasy:

      II c, II d

      III a, III b, III c

       

      Uczniowie odbywają lekcje według dotychczasowego planu w następujących salach:

      kl. IIc - sala nr 22

      kl. IId - sala nr 23

      kl. IIIa - sala nr 8

      kl. IIIb - sala nr 10

      kl. IIIc - sala nr 11

       

      Pozostali uczniowie, czyli klasy: 

      I a, I b, I c

      II a, II b

      pozostają w nauczaniu zdalnym.

       

      Świetlica szkolna pracuje bez zmian tj. od 7.00 do 16.30. 

       

      Stołówka szkolna wydaje obiady tylko uczniom pracującym stacjonarnie.

    • Uczniowie klas ósmych
     • Uczniowie klas ósmych

     • W środę, 31 marca kończymy rekrutację do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty, realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków.

      Zachęcamy młodzież z gminy Maków Mazowiecki do skorzystania z finansowania nauki w szkole średniej w Warszawie!

      Proszę o przekazanie informacji, ponieważ zwykle mamy sporo zgłoszeń, a w tym roku przez pandemię dotarcie z informacją o stypendium jest utrudnione.

      Program skierowany jest do uczniów klas 8 i pokrywa koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej przez cały okres nauki w szkole średniej. Dla stypendystów finansujemy wyjazdy na wakacje i ferie, jak również naukę języków obcych i egzaminy na certyfikaty językowe. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych koordynatorów i indywidualne wsparcie w rozwoju zainteresowań.

      Współpracujemy z 20 szkołami w Polsce. Polecam placówki w Warszawie:

       - LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

      - Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

      - XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika

     • Poczta Walentynkowa

     • Kochani 

      Poczta Walentynkowa, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski, cieszyła się ogromną popularnością. Wysłaliśmy online 168 anonimowych Walentynek.

      "Love is in the air"

     • Wyniki konkursu "Najciekawsza maska karnawałowa"

     • Dziękujemy wszystkim za udział konkursie "Najciekawsza maska karnawałowa"

      Prezentujemy nagrodzonych w 3 kategoriach:

      Klasa I

      1. Maciej Chmielewski Ic

      2. Soraya Hossain Ia

      3. Kaja Rzepińska IC i Alicja Kobylińska Ib

      Wyróżnienia:

      Yana Struk Ia,

      Gabriela Sawicka Ic,

      Alicja Goździewska Ib,

      Damian Szczypiński I c

      Klasa ll

      1.Zuzanna Szczypińska IIb i Laura Politowska II c

      2. Hubert Łada II d

      3. Igor Suchta IIc

      Wyróżnienia :

      Filip Długołęcki IIc,

      Laura Jastrzębska II d,

      Marcelina Żbikowska IIa,

      Gabriela Goleniewska IIa

      Klasa III

      1. Laura Niewiadomska IIIa

      2. Maria Cychowska IIIb

      3. Lena Kudła IIIb i Natasza Napiórkowska IIIb

      Wyróżnienia:

      Szymon Płocharczyk IIIb ,

      Anna Kobylińska IIIb,

      Anna Gołębiewska III b,

      Lena Idzikowska IIIb

      GRATULUJEMY