• Nasi absolwenci

     • „Nie do wiary jak szybko płynie czas

      Wciąż pamiętam pierwszy szkolny dzień

      A dziś to "ostatni dzień z moją klasą

      Już pożegnać czas mych przyjaciół…"

     • Rozdanie świadectw w dniu 26.06.2020 roku- piątek - harmonogram

     • Legenda :

      WEJŚCIE 1 – wejście główne do szkoły ( przy sekretariacie )

      WEJŚCIE 2 – wejście do łącznika od strony boiska szkolnego.

      WEJŚCIE 3 – wejście do łącznika od strony ulicy 1 Maja.

      WEJŚCIE 4 – wejście na halę od strony boiska.

      WEJŚCIE 5 - wejście na halę od strony ulicy 1 Maja.

       

       

      Budynek szkoły

      Klasa 1 a –   godz. 8.30 –   uczniowie od numeru 1 do 12, - sala nr 7 - Wejście nr 1.

                           godz.  9.15 – uczniowie od nr 13 do końca listy )  - sala 7.  Wejście nr 1.

      Klasa 1 b –  godz. 8.45 – sala 8 - Wejście nr 2.

      Klasa 1 c –   godz. 8.40  - uczniowie od numeru 1 do 12   - sala 10. Wejście nr 3

                           godz. 9.20- uczniowie od nr 13 do końca listy   - sala 10. Wejście nr 3.

      Klasa 1 d – godz.  8.45   - sala 11. Wejście nr 1.

      Po zakończeniu spotkań z wychowawcami  uczniowie opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym – naprzeciw sali  nr 2

       

      Klasa 3 a ––  godz. 9.00 – sala sportowa nr  6. Wejście 1.

      Klasa 3 b -  godz. 9.45 sala sportowa nr  6 . Wejście 1 .

      Klasa 3 c – godz.10.30  – sala sportowa nr  6. Wejście 1.

      Po zakończeniu spotkań z wychowawcami  uczniowie opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym – naprzeciw sali  nr 2

       

      Klasa 4 agodz. 10.00  -sala 30. Wejście nr 1

       

       

       

       

      Klasa 5 a – godz. 10.15  - sala nr 39. Wejście nr 3

      Klasa 5 b godz. 10.30   sala 23  Wejście nr 2

      Klasa 5 c –  godz. 10.15 sala 36. Wejście nr 1

      Klasa 5 d – godz. 10.45  sala 23. Wejście 1

      Po zakończeniu spotkań z wychowawcami  uczniowie opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym – naprzeciw sali  nr 2

       

      Klasa 6 agodz. 11.00  sala 40. Wejście nr 1.

      Klasa 6 bgodz. 11.15  sala 37. Wejście nr 2.

      Klasa 6 cgodz. 8.45  - sala 41. Wejście nr 3

      Klasa 6 d – godz. 11.15  sala 40  Wejście nr 1

      Klasa 6 e – godz. 11.15 sala nr 38  wejście nr 3

       

      Po zakończeniu spotkań z wychowawcami  uczniowie opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym – naprzeciw sali  nr 2

       

      Budynek hali sportowej


      klasa VIII a godz. 8.30  hala sportowa boks  nr 1- wejście nr 4. Wyjście  tymi samymi drzwiami
      klasa VIII b - godz. 8.30   hala sportowa boks nr 2  -wejście nr 2. Wyjście  tymi samymi drzwiami

      klasa VIII c - godz. 8.30    hala sportowa boks nr 3-  wejście nr 5. Wyjście  tymi samymi drzwiami

       

      Klasa 4 b –  godz. 10.15  hala sportowa  - boks nr 3 Wejście nr 5. Wyjście  tymi samymi drzwiami

      Klasa 5 e –  godz. 10.15  hala sportowa -  boks nr 2. wejście nr 2, Wyjście  tymi samymi drzwiami

      Klasa 5 f –   godz. 10.15 hala sportowa  , boks nr 1. wejście nr 4 , Wyjście  tymi samymi drzwiami

       

      Klasa 2 a – godz. 11.00  - hala sportowa -boks nr 3 ,  Wejście nr 5. Wyjście  tymi samymi drzwiami

      Klasa 2 b –godz. 11.00 -  hala sportowa -  boks nr 2, wejście nr 2  Wyjście  tymi samymi drzwiami

      Klasa 2 c –  godz. 11.00 - hala sportowa-   , boks nr 1 wejście nr 4. Wyjście  tymi samymi drzwiami

       

      Klasa 7 a. godz. 11. 45 - hala sportowa -boks nr 3 ,  Wejście nr 5. Wyjście  tymi samymi drzwiami

      Klasa 7 b – godz. 11. 45-  hala sportowa -  boks nr 2, wejście nr 2  Wyjście  tymi samymi drzwiami

      Klasa 7 c -  godz. 11. 45- hala sportowa-  boks nr 1 wejście nr 4. Wyjście  tymi samymi drzwiami

     • Akcja dla Zosi

     • Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim za nominację w akcji charytatywnej dla Zosi #gaszynchallenge

      Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia

      Do wykonania zadania nominujemy:

      Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

      Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim  oraz

      Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie Mazowieckim.

      Dziękujemy Małgorzacie i Sławomirowi Gos za pomoc w nagraniu.

     • Drodzy uczniowie klas 8

     • Od dnia 25 maja 2020 roku prowadzimy dla Was konsultacje

      Konsultacje będą się odbywały na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego opisanego w wytycznych MEN i GIS

      Zapoznajcie się z ich harmonogramem :

     • Terminy egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

     •  

      Termin główny:

      język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00

      matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) - godz. 9:00

      język obcy nowożytny - 18 czerwca2020 r. (czwartek) - godz. 9:00

      Termin dodatkowy:

      1. język polski - 7 lipca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:002. matematyka - 8 lipca 2020 r. (środa) - godz. 9:003. język obcy nowożytny - 9 lipca2020 r. (czwartek) - godz. 9:00

      W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

      Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.

      Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

      Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

      Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 15 maja 2020 r.

     • Konsultacje

     • Szanowni Państwo Rodzice! Drodzy uczniowie klas VIII!

      Od dnia 25 maja 2020 r rozpoczynamy prowadzenie konsultacji.

      Celem konsultacji jest:

      wyjaśnienie trudnych kwestii,

      usystematyzowanie materiału,

      rozmowa z nauczycielem,

      poprawa oceny na potrzebę klasyfikacji.

      Zorganizujemy konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminach (j.polski, matematyka, j.obcy), a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów.

      Konsultacje będą odbywały się na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego opisanego w wytycznych MEN i GIS

     • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

     • Szanowni Państwo!

      Od dnia 25 maja 2020 r. w naszej szkole będziemy organizowali zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I, II i III oraz opiekę w świetlicy szkolnej.

      Szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w naszej szkole oraz harmonogram konsultacji podany zostanie 21 maja 2020 r.

      Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego opisanego w wytycznych MEN i GIS

     • UWAGA

     • Uwaga
       
      Szanowni Państwo!!!
       
      W dniach 12 i 13 marca 2020 roku (tj. czwartek i piątek) w naszej szkole nie odbędą się zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze. Szkoła prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze. 
       
      Świetlica szkolna, w tych dwóch dniach, jest czynna od 7:00 do 16:30. 
       
      Od 16 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku zajęcia zostają zawieszone.
       
      Prosimy o śledzenie informacji na szkolnym Facebooku i dzienniku elektronicznym.

     • Poznajemy świat

     • Poznajemy świat

      Podróże poszerzają nasze horyzonty, uczą otwartości na świat i ciekawości kulturą innych państw zawartą w muzyce, tańcu czy jedzeniu.
       
      Dom Wesołka zamienił się w gwarny targ, a nasi uczestnicy dowiedzieli się o historii Jedwabnego Szlaku podczas ciekawych warsztatów "Poznajemy świat - Turecki bazar".
       
      Dziękujemy za pokazanie nam kolorowego świata.

     • Pomysły ze skrzynki

     •  Pomysły ze skrzynki

      W środę odbyła się diagnoza dań obiadowych wśród uczniów do "Skrzynki Pomysłów" w ramach projektu "Szkoła Demokracji". Oto jej wyniki.
       
      Proponowane dania:
       
      zupy - rosół, pomidorowa, ogórkowa, czerwony barszcz, zupa owocowa, barszcz biały lub żurek, zupa pieczarkowa, krupnik (uczniowie nie chcą grochowej, fasolowej, ziemniaczanej).
       
      Na drugie danie proponują - spaghetti, de volaille, kotlet mielony, kotlet schabowy, udka z kurczaka, krokiety, kotlety z piersi kurczaka, pierogi z kapusta i grzybami, pierogi ze szpinakiem, pierogi z truskawkami (ale nie paczkowane) kopytka z serem, pulpety, ryba z warzywami (mniej kotletow rybnych), naleśniki, kotlet z jajka. 
       
      Uczniowie sugerują zamiast kawy inki - wodę z cytryną oraz zmianę odmiany ziemniaków (oceniają obecne za bardzo niesmaczne) oraz częściej ryż, różne rodzaje kasz (ale nie kasza  gryczana oraz ryż bez zimnej polewy).

    • Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami
     • Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami

     • Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami

      Bezpieczeństwo podczas ferii było głównym tematem spotkania z policjantami. Pierwszaki zadawały bardzo ciekawe pytania dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii, a goście z Powiatowej Komendy Policji w Makowie Mazowieckim wszystko tłumaczyli i wyjaśniali. 

      Kochani - udanego wypoczynku i bezpiecznych ferii

      Widzimy się 24 lutego 

  •